ماه: نوامبر 2020

  برگردان: ح.ايثار، رامون، ح.ساعي، ب. سياووشان، خسرو طرح روي جلد: كريم انتشارات بيدار چاپ و صحافي فوسه كپي فهرست: تبار اسلام دودمان‌هاي حكومت‌هاي مطلقه                    ...
“موقعیت زنان، مانند هر چیز دیگری در جامعه پیچیده ما زمینه اقتصادی دارد”.  النور مارکس “مساله زن” معمولاً در تحلیل ساخت طبقاتی جامعه نادیده گرفته می‌شود....