مطالب مرتبط در دفاع ازسوسیالیسمبدیل سوسیالیستی ( تکامل واقعی انسان ) مایکل لبووتیز ح. ریاحی

مقدمه  –  بازآفرینی سوسیالیسم


بخش نخست – مثلث سوسیالیستی


تولید انسان‌ها


جامعه ­ی همبسته


بخش دوم:بنای مثلث سوسیالیستی


مفهوم گذار سوسیالیستی


ساختن مسیری به سوی سوسیالیسم

 

سوسیالیسم را حالا بنا کنیم ! مایکل لبوویتز – گروه مترجمان


مقدمه


کارل مارکس: نیازهای سرمایه در مقابل نیازهای انسانی ! برگردان : فروغ اسدپور


ایدئولوژی و توسعه‌ی اقتصادی ! برگردان : پرویز صدافت


شناخت دنیایی بهتر ! برگردان : ح.آزاد

تصوری از سوسیالیسم را تبلیغ کنیم ! برگردان : زاگرس جنگلی


سوسیالیسم از آسمان نازل نمی شود ! برگردان : زاگرس جنگلی


هفت پرسش دشوار: دشواری­های خودگردانی یوگسلاوی ! برگردان : فروغ اسدپور

انقلاب نیازهای رادیکال:مبنای گزینش بولیواری راه سوسیالیستی ! مترجم: نسرین ابراهیمی

 

دردفاع از سوسیالیسم جلد15

آینده در حال: هفت تز پیرامون سوسیالیسم پرتوان قرن بیست و یکم ! دیوید لایبمن – برگردان : ح. ریاحی


ده تز در باره مارکسیسم و  گذار به کمونیسم ! دیوید شوایکارت – ترجمه ح. آزاد


هفت پرسش دشوار:دشواری های خودگردانی یوگسلاوی ! فروغ اسدپور


دموکراسی اقتصادی سوسیالیسم واقعی و تحقق پذیر ! دیوید شوایکارت – ترجمه ب. کیوان


سوسیالیسم؛ رهیافتی سیاسی ! آلکس کالینیکوس – ترجمه صادق تهرانی


نقد مارکسیستی بر پسامارکسیسم ! جیمز پترا – ترجمه بهرام کشاورز


مدیریت مشترك بدیلی بری سرمایه سالاری ! میكل.ی لبوویتز – مترجم: ش. شاكری

 

دفاع از سیوسیالیسم جلد 14– بحث هایی در باره انتقال به سوسیالیسم

در راه یک برنامه مطالعاتی پیرامون گذار به سوسیالیسم

پل سوئیزی –  ش. قنبری


ده تز در باره قوانین اجتماعی و اقتصادی ! ارنست مندل


اسطوره جامعه انتقالی ! نوشته : ای. بیوک – برگردان ح- ریاحی


انتقال به سوسیالیسم ! پل سوئیزی


اقتصاد در دوره گذار ! ارنست مندل – نسرین. ب


دوران گذار پس از انقلاب ! تیم ولفورت – ترجمه از س. عزیزی


به سوی یک سوسیالیسم دموکراتیک ! نیکوس پولانزاس – فرهاد سیدلو


دولت، دموکراسی، و گذار به سوسیالیسم ! مارتین کارنوی – مترجم: منصور فرزان


سه مفهوم درباره آزادی لیبرالی، دموكراتیك و سوسیالیستی ! نوشته : استفانو پتروسیانی  – ترجمه : وحید كیوان


پیدایش نظریه عام  انقلاب مداوم ! میشل لووی – برگردان : ناصر سعیدی


بحث ” بن بست” و تکامل سوسیالیست ! ریچارد وسترا – فرهاد سیدلو

 

دفاع از سوسیالیسم جلد 13

سوسیالیسم بازار یا سوسیالیسم مشارکتی


سوسیالیسم بازار یا برنامه‌ریزی مشارکتی ! پت دوین


در پرتو آگاهی از ورشکستگی سوسیالیسم گذشته ! توماس. ای. وایسکف


در دفاع از اقتصادهای مشارکتی ! روبین هانل


نقدی بر برنامه‌ریزی مشارکتی ! مایکل هوارد


اقتصادهای مشارکتی !مایکل آلبرت


 مصاحبه با دیوید شوایکارت


مصاحبه با برتل اولمن


سه گزاره‌ی نادرست سوسیالیست‌های بازار ! دوان ژونگ کیائو


سوسیالیسم بازار یا تقدیس بازار ! پیتر کندی


برنامه ریزی مشاركتی

معرفی آرای پات دوین

نویسندگان: پات دوین، جان اونیل، دیوید لیبمن، مارك یابلونوسكی، رابرت بلكبرن
مترجمان: ح. ریاحی، ح. آزاد، ا. معصوم بیگی، البرز دماوندی 

دفاع از سوسیالیسم جلد 12

رهیافتی به سوی سوسیالیسم ! نوشته: هری مگداف، فرد مگداف


سرمایه‌داری در برابر سوسیالیسم ! توماس سوول


جهانی دیگر چگونه ممکن است؟ ! الكس كالینیكوس – برگردان: ن. جعفرپور


سرمایه‌سالاری و سوسیالیسم ! نویسنده: جیمز پتراس – برگردان ا.سیف


شکل قرارداد از لیبرالیسم تا سوسیالیسم ! ژاک بیده – برگردان: ب. کیوان


 

دفاع از سوسیالیسم جلد 11

آینده‌ای برای سوسیالیسم ! نوشته جان رومر برگردان فراهاد سید لو


بازاری‌ها ! مایکل آلبرت


سوسیالیسم کوپنی و ارزش‌های سوسیالیستی ! اریک اولین رایت


مروری بر “آینده‌ای برای “سوسیالیسم ! رابین هانل


سوسیالیسم بازار انتقالی و آرمان‌شهری ! هری بریگ هاوس


مهار کردن بازار ! جان گرای


آینده ای برای سوسیالیسم

نویسندگان: جان رومر، میكل آلبرت، هری بریگ هاوس، اریك اولین ریت، رابین هانل
مترجم: فرهاد سیدلو

نسخه PDF
 

دفاع از سوسیالیسم جلد 10

بحث محاسبه اقتصادی:  درس‌هایی برای سوسیالیست‌ها

پات دوین و فكرت آدامن برگردان:ا.دماوندی


چرا به یک مانیفست جدید نیاز داریم

دانیل سینگر ترجمه: ب. پاکزاد


زندگی پس از سرمایه‌داری   سوسیالیسم از منظری اقتصادی

نویسنده: كریس هارمن

برگردان: احمد جواهریان


درباره‌ی تئوری اقتصادی سوسیالیسم

پات دوین و فكرت آدامن برگردان:ا.دماوندی


فراسوی سرمایه‌داری :  فعلیت رهنمودهی مارکس

مایکل لبوویتز  برگردان:ح ریاحی


چه بدیلی برای سرمایه داری؟ پشت سر گذاردن سرمایه داری و مسئله کمونیسم

لوسین سِو – برگردان: و. حاحبی

 

دفاع از سوسیالیسم جلد 9

اقتصاد مشاركتى یك آلترناتیو اقتصادى

میكل آلبرت ترجمه: مهران قاسمى


نوسازی سوسیالیستی    درس‌هیی از بحث  «محاسبه»

پات دوین و فكرت آدمن


چه بدیلی برای سرمایه‌داری؟ سرمایه‌داری پس از کمونیسم

پری اّندرسون


فرهنگ و ارزش‌های سوسیالیستی

جیمز پتراس برگردان: بابک پاکزاد


ماركس منتقد برابری‌گریی است

آلن وود برگردان: ب.كیوان


برابری و مسئله‌هی آن

دومنیکو لوسوردو (1)   ترجمه: ب. کیوان


 

دفاع از سوسیالیسم جلد 8

برنامه‌ریزی دموكراتیك سوسیالیستی  روندهی‌های اقتصادی عملی

ال كمپبل


برنامه‌ریزی مشارکتی بر پیه هماهنگی و مشورت

پت دوین


سوسیالیسم و نوآوری

دیوید. ام .کوتز


در دفاع از اقتصاد مشاركتی

میكل آلبرت و روبن هانل


هماهنگی دموكراتیك:   به سوی سوسیالیسمی كارآمد بری قرن جدید

دیوید لیبمن


رابطه بین سطوح اقتصادی و سیاسی در شیوه تولید کمونیستی

پال كك شات

الین کترل


اقتصاد مشاركتی

مدل مایكل آلبرت و روبین هانل

نسخه PDF


 

دفاع از سوسیالیسم  جلد 7

آیا درس‌هایی بری آموختن وجود دارد؟

نویسنده: هری مگ‌داف

مترجم: مریم خراسانی


تكنولوژی اطلاعاتی و خود‌مدیریتی سوسیالیستی

نویسنده:اندی پولاك

برگردان: ح. آزاد


گزارة كوتاهی دربارة   «سوسیالیسم آرژانتین و آمریكای لاتین»

امیلیو.ژ.كوربیر و آدریان كامپ

ترجمه: وحید كیوان


دربارة بحران «سوسیالیسم واقعاً موجود»

نویسنده:میشل لووی

ترجمه: فرشید قهرمان


ماركس: درباره جامعه سوسیالیستی حدود تاریخی قانون ارزش

نویسنده: رومن رازدالسكی

برگردان: ایرج آذرین


اقتصاد بازار یا سرمایه‌داری؟ مسئله اولویت‌ها

ژیلبر بلاردون (1)

برگردان از عطارد


 

دفاع از سوسیالیسم جلد 6

سوسیالیسم پس از فروپاشی

ترجمه   ح -ریاحی

روبین بلاک برن


 
دفاع از سوسیالیسم جلد 5


دفاع از سوسیالیسم جلد 4


دفاع از سوسیالیسم جلد 3


دفاع از سوسیالیسم جلد 2


دفاع از سوسیالیسم جلد 1