ماه: سپتامبر 2019

نویسنده: مایکل رابرتز ترجمه: آرمان پویان دیوید هاروی و انور شیخ، دو تن از اقتصاددانان سرشناس مارکسیست هستند که کتاب­ها و مقالات منتشر شدۀ آن...