مطالب مرتبط ساختار بین المللی

جلد 1 الی 5

جلد اول
آيا حکومت جهاني به رهبري آمريکا آينده دارد؟ پتر گووان – ترجمة: ب. کيوان


اهداف امپرياليستي آمريکا و مسئله عراق ! ترجمه: مرتضي محيط ـ نيويورک


رخساره‌هاي امپرياليسم در دوران يك ساله پس از يازده سپتامبر ! جيمز پتراس برگردان:پ.محله


ضعف ايالات متحده و تقلا براي سلطه جهاني ! امانوئل والرستين – برگردان : دکتر مرتضي محيط


ميليتاريسم و جنگهاي آينده ! ايستوان مزاروش برگردان: مرتضي محيط


یكجانبه گرایی، نقض قوانین، نظامی سازی درگیری ها جهان از دیدگاه واشنگتن ! سمیر امین


جلد دوم
قهر و توافق ! پري اندرسن برگردان: رامون


نظم جديد امپراتورانه يا جهانی شدن امپراتوری ايالات متحده ؟ ژيلبرآخار – مترجم ب.كيوان


جهانی شدن يا آپارتيد جهانی ؟ سمير امين – مترجم ب.كيوان


عصر جنگ مداوم ! ايگناسيو رامونه


یكجانبه گرایی، نقض قوانین، نظامی سازی درگیریها جهان از دیدگاه واشنگتن ! نوشته سامی نعیر
 

جلد سوم

شبکه امپراتورانه ایالات متحد و « جنگ علیه تروریسم»: پایگاه های نظامی و امپراتوری ! جان بلامی فوستر، هاری ماگدوف و ربر. و. مک چسنی برگردان: ب. کیوان


از فلیپین تا عراق: به فاصلة يکصد سال ! سردبيري مانتلی ریويو مترجم: ب. محله

 

 جلد چهارم


 

امپراتوري بربريت ! جان بلامي فوستر و برت كلارك – برگردان: مرتضي محيط


كشف و بازگشايي امپرياليسم !جان بلامي فوستر – ا. بهرنگ


امپرياليسم و امپراطوري !جان بلامي فوستر – برگردان: ا. طالقاني


استراتژي امريكا در خاورميانه ! نويسنده: گيلبرت آشكار ترجمه:شهريار قلواني


تزهايی درباره‌ي دوره‌ي کنونی جنگ و جنبش ضدجنگ !ژيلبر آشکار – ت. حق‌شناس


ناآرامي‌هاي ژئوپولتيكي در خاورميانه !امانوئل والرشتاين – ترجمه: احمد‌ مزارعي

جلد پنجم


«امپرياليسم جديد»: انباشت از راه سلب مالکيت ! ديويد هاروی – برگردان: ب. کيوان

امپرياليسم آمريكا، اروپا و خاورميانه ! سمير امين – برگردان: مرتضي محيط


شکست طرح‌های اوليه آمريکا در عراق !  ل. سمينو برگردان: ب. کيوان


آيا خطر حمله نظامی به ايران کم شده است؟ جيمز پتراس- برگردان: زهره سحرخيز


هژمونی ایالات متحده : تداوم زوال، ادامه‌ى خطر ! ريچارد بى. دوبوف – ترجمه پروين اشرفى


 پايان سرمايه‌داري عقلايي ! جان بلمي فاستر، مانتلي ريويو – ترجمه: اردشير عماني


نظام مناسبات بین المللی  از منظر لئو پانیچ و سام گیندین

گروه مترجمان

ح.آزاد، خ.رستمخانی، پ.صداقت، ن.ابراهیمی، ح.ریاحی