جدید

۱-در آخر ژانویه و در آستانه تدارک تجاوز نظامی خطرناک پوتین به اوکراین، عده‌ای از ارشدترین ژنرال‌های بازنشسته روس، در بیانیه‌ای علنی بنام «خطاب به...
یادآوری کوتاهی از روابط اکراین و روسیه: اکراین و روسیه تاریخی درهم تنیده دارند. میراث مشترک دو کشور بیش از ۱۰۰۰ سال سابقه دارد و...
مترجم: شهاب شاكري   اشاره: مايكل.اي ليوويتز (z(Michael A.Lebowit استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه <سيمون فريزر> در ايالت بريتيش كلمبياي كانادا است. وي نويسندهِ كتاب هاي <فراسوي سرمايه:...