ماه: مارس 2019

ما امروز در دل بحران مالی ژرفی زندگی می­کنیم که صندوق بین­المللی پول آن­را بزرگ­ترین بحران مالی آمریکا پس از بحران بزرگ ١۹٢۹ می­نامد- روی­دادی که در...
“بحران­ها از پیشینه­ی[معینی] برخوردار اند، پیشینه­ای هرمی. ماه اوت که سرآغاز روشن شدن قضایا بود، این بحران را با سقوط “مدیریت بلندمدت سرمایه” در سال 1998 مقایسه می­کردند....
يادداشت مترجم: نوشته­اي كه در پيش داريد مصاحبه نشريه كارگران سوسياليست با كريس هارمن (1942-2009)، نظريه­پرداز ماركسيست فقيد و از اعضاي رهبري حزب كارگران سوسياليست...
ایالات متحده در حادترین بحران مالی بعد از رکود بزرگ گرفتار شده است. این بحران، ثبات و در واقع بقای سرمایه­داری را مورد تردید قرار...
هکتور اگردانو، در مورد آخرين کتاب هاروي با عنوان “راز سرمايه، بحران اقتصادي و پاسخ چپ” با او در نيويورک به گفتگو نشسته است. س-...
میزانِ دقیقِ سقوط نقدینگی و اهمیت این حادثه، به علت بحران در بخش بازار رهن مسکن در امریکا، تنها در تحقیقات بعدی مشخص خواهد شد....
هشت تز در باره بحران اقتصاد از مالیه جهانی تا ملی شدن بانک ها: 1– بحران اقتصادی کنونی را باید از حیث تضادها و پویایی...
انتخاباتی که در حال حاضر در امریکا جریان دارد، از بعضی جهات شبیه وضعیتی است که جورج بوش در 8 سال پیش برای اولین بار به...