مطالب مرتبط گوناگون

 


نامه­ ی ورا زاسولیچ به کارل مارکس ! برگردان: م. ع. خنجی


پاسخ مارکس به نامه بانو ورا راسولیچ ! برگردان: م. ع. خنجی


مقدمه چاپ دوم روسی”مانیفست حزب کمونیست” ! ک. مارکس ف. انگلس


مارکس متاخر و روسیه هم­چون کشورِ سرمایه­ داریِ پیرامونی ! تئودور شانین    ح.آزاد


نخستین انقلاب قرن بیستم ! میشل لووی      ح. مرتضوی


مارکس و انگلس و انقلاب روسیه ! ایزاک دویچر      ح. آزاد


در نفی ستایش  از بورژوازی ! (یک راه مارکسیستی برای روسیه که پیموده نشد)

استر گینگستون- من     ح . آزاد


راه تکامل جامعه ! پل سوئیزی    م. قراچه داغی


نظام جهانی امپرياليستی ! جان بلامی فوستر  – مرتضی محيط


تحلیلی از نوشته­ هاى متأخر ماركس ! ماركس و جوامعِ پيشا سرمايه­ دارى ! كوين بى. اندرسون  –  ترجمه: على معظمى


گذر به سوسیالیسم: دیالکتیک پیشرفت نزد مارکس ! پارش شادوپادیا –   ح. آزاد


انقلاب، جنبش اجتماعی، حزب سیاسی (جلد دوم)


چرا ما به یک تشکیلات نیاز داریم؟ مارتا هارنکر ! ترجمه: ف. راستی


یک الگوی جدید برای سازمان­دهی درونی  ! مارتا هارنکر – ف.راستی


آیا جنبش نیازی به رهبران دارد؟ کولین بارکر – نسرین ابراهیمی


رابرت میشلز و “بازی ستم­کارانه” ! کولین بارکر – ح. آزاد


انقلاب و حزب از دیدگاه گرامشی یک کاربست مدرن ! دن یاکوپوویچ – نسرین ابراهیمی


اهمیت مساله ی رهبری:یک مقدمه ! کولین بارکر-آلن جانسون-مایکل لاولت-مترجم: ح . آزاد


نبرد طبقاتي، جنبش، حزب مشكلاتي چند و راه‌حل‌هاي ممكن ! نویسنده: كالين باركر

برگردان: رضا مرادی اسپیلی – ویراستار: منصور موسوی


“درباره بازگشت مسئله سیاسی-استراتژیکی” ! نویسنده: دانیل بن‌سعید – برگردان: بهروز عارفی


لنین و سیاست: جهش! جهش! جهش! دانیل بن سعید – شایان ستوده


 

سلوک گرامشی درزندان ! محسن حکیمی


هژمونی، روابط نیرو و بلوک تاریخی ! آنتونیو گرامشی – امین قضایی


گرامشی و نظریه هژمونی ! توني فيتز جرالد – ترجمه حامد يوسفي


انقلاب و حزب از دیدگاه گرامشی / یک کاربست مدرن ! دن یاکوپوویچ – نسرین ابراهیمی


مروروی بر مفاهیم جامعه مدنی و هژمونی ! کاوه مظفری


آنتونيو گرامشي(Antonio Gramsci):از نظريه پردازان عمده مارکسيسم هگلي


آشنایی با آرای ﺁنتونیو گرامشی (1937-1891) !مترجم میثم بهروش


ایده هژمونی گرامشی ! زهیر مصطفی بلورد

گرامشی و منطق پیکارهای هژمونیک در جامعه مدنی ! حسام سلامت


تبیین بحران سرمایه­ داری

بحران مالی کنونی ومرزهای سیاست پولی ایالت متحده امریکا ! ترور اوانس – ح.آزاد


تبیین بحران از منظر تناقضات درون نظام مالی ! لئو پانیج و سام گیندین – ح.آزاد


قدرت مالی امریکا در بحران ! مارتین کونینگز- لئو پانیچ – برگردان: ح.آزاد


سرمایه مالی جهانی، بحران کنونی و چالش­های دلار!دیوید مک­نلی – ایوب رحمانی


بحران اقتصادي سرمايه­ داري و پاسخ چپ ! گفتگو با ديويد هاروي – برگردان ايوب رحماني


مالی سازی: علت بحران؟ مایکل رابرتز – ترجمه: آرمان پویان


دیدگاه هایی پیرامون رکود بزرگ: دیوید هاروی و انور شیخ ! نویسنده: مایکل رابرتز

ترجمه: آرمان پویان


بحران در مرکز نظام ! اندرو کلیمن – ح.آزاد


از سقوط اعتبار (بانکی)  تا شبح بحران جهانی ! کریس هارمن – برگردان: ح ریاحی


كاپيتاليسم زامبى – كريس هارمن – برگردان : بهزاد باقري


مالی­ گرایی سرمایه و بحران ! جان بلامی فوستر – پرویز صداقت


چهار بحران نظام معاصر سرمایه‌داری جهانی ! ویلیام ک. تب


جهان در بحرانسرمایه انحصاری ـ مالی و بحرانجان بلامی فاستر – ترجمه: پرویز صداقت


آیا مارکسیسم قادر به توضیح بحران کنونی سرمایه­ داری می باشد؟ نقدی بر کتاب”بحران مالی بزرگ”  نوشته جان بلامی فاستر و فرد مک داف! اشلی اسمیت

ترجمه : صادق افروز


تصویر زیبایی در برابر نداریم ! نگاه والرستاین به رکود در اقتصاد جهانی – ترجمه: پرویز صداقت


 

رهبری در جنبش­های اجتماعی ! اثر: آلدن موریس و سوزانه ستگن بورگ – ح.ریاحی


استبداد بی ساختاری ! جو فریمنح.ریاحی


خودانگیختگی، استراتژی و سیاست ! نوشته­ ی: کریس هارمن – ح. ریاحیسوژه انقلابی (معرفی آرای موشه پوستون)برگردان: فروغ اسدپور

درمعرفی و نقد آرای پوستون ! ح.آزاد


بازاندیشی در نظریه اجتماعی دوران کمال مارکس ! گیدو استاروستا


نقد و تحول تاریخی ! موشه پوستون


نظریه ­ پردازی ساختار عمقی سرمایه ! رابرت آلبریتون


سوژه و برابر سوژه ! کریس آرتور


درباره­ ی تلاش شجاعانه اما ناموفق پوستون ! ورنر بونه­ فلد


پایان مرگ سوژه ! پیتر هادیس


شکل دوگا نه ­ی کار در جامعه سرمایه­ داری! دیوید مک­ نلی


اسلام سیاسی

“بنیادگرایی” کجا، کی و چگونه پدید می آید؟ نیکی ار. کدی


اسلام گرایی و امپراطور ! آصف بیات


اسلام، اسلام گرائی و غرب ! اعجاز احمد


اسلام سیاسی در خدمت امپریالیسم ! سمیر امین


اسلام سیاسی و ماتریالیسم تاریخی- یک مبادله [ی فکری] ! طارق  امین خان


اسلام سیاسی و ماتریالیسم تاریخی ! سمیر امین


تاملی در مناسبات دموکراسی و دنیای اسلام ! آصف بیاتبحر ان اتحادیه ها

مقدمه   بحران اتحادیه­ ها و راه­های برون­ رفت از آن


تزهایی در باره نوسازی اتحادیه ! ح.آزاد


تحولات طبقه کارگر / نقد مفهوم اتحادیه گرایی جنبش اجتماعی ! مایکل نیری – ح. ریاحی


اتحادیه ی اجتماعی جدید: مدل جدیدی از اتحادیه برای نظم جدید جهانی ! پتر واترمن

ح.آزاد


در راستای یک اتحادیه گرایی جنبش اجتماعی بین المللی ! کیم مودی – یوسف آبخون


اتحادیه های جدید اجتماعی، انترناسیونالیسم، ارتباطات- فرهنگ و همبستگی در یک چارچوب ! پیتر واترمن – ح.آزاد


با نیروی کار سازمان یافته چه باید کرد؟(معرفی آرای جان کلی) – گریگور گال –ح.آزاد


شناخت جنبش های جدید کارگری در “جهان سوم” ! کیم سایپس – نسرین ابراهیمی


آیا ما می توانیم از یک مفهوم بندی نظری برای اتحادیه های جدید در افریقای جنوبی و فراسوی آن استفاده کنیم؟ کیم سایپس – برگردان آزاد: زاگرس جنگلیدرباره ی سوژه ی انقلابی (جلد اول) 

نظریه ارزش مارکس و مسئله سوژه ! رابرت آلبریتون – فروغ اسدپور


آیا طبقه ی کارگر می تواند جهان را تغییر دهد؟ مایکل د. یتز – م. دلاشوب


 کار، ارزش و سلطه ! هَری کلیور – برگردان: وحید تقوی


کارگران اروپا: میراث یدئولوژیک قرارداد اجتماعی ! خلیل ورمزیاری – ترجمه از یاسمین میظر


جنبش های كارگری یا امیدی هست؟ فرناندو. ای. گاپاسین و میكل. دی. ییتس – برگردان: مهرداد


ماركس: پیروزى و اسطوره ! الكس كالینیكوس – ترجمه: ر. آغاجرى


عامل دگرگونساز در شرایط کنونی کدام است؟ ورنر سپمن – ترجمه: ش. م. بهرنگ


سوژه انقلابی در مارکسیسم لوکاچ ! میشل لووی – ح. آزادسوژه انقلابی

دوازده تز پیرامون تغییر جهان بدون تصرف قدرت ! جان هالووی


سوژه انقلابی- انتقادی ! جان هالووی


پیرامون تغییر جهان بدون تصرف قدرت جان هالووی ! دانیل بن سعید


فریاد هالووی: پر از هیاهو  و جنجال ! مایکل لبوویتز


مارکسیسم هالووی ! لی بین فورد


تغییر جهان بدون تصرف قدرت: مفهوم انقلاب در زمان ما ! آنا. سی. دینراشتاین


مسافرت دریایی امید بخش محل ورود نامطمئن ! آلبرتو اریونت


مفهوم انقلاب در زمان ما ! میشل لووی


تنها یک پاسخ به جان هالووی ! میشل لوویمارکسیسم و دیکتاتوری پرولتاریا    

مقدمه


ماركس‏ و دیكتاتورى پرولتاریا ! هال دریپر – م – مهدیزاده


مرگ دولت نزد مارکس و انگلس ! هال دریپر – سوسن روستا


مارکس، بلانکی و حاکمیت اکثریت ! مونتی جانستون – ح . ریاحی


كمون  پاریس‏ و دریافت ماركس‏ از دیكتاتورى پرولتاریا ! مونتى جانستون –م . مهدیزادهدر معرفی آرای الکس کالینیکوس

سوسیالیسم؛رهیافتی سیاسی

آلکس کالینیکوس- صادق تهرانی  

مانیفست ضدسرمایه داری

کالینیکوس – ناصر زرافشان

كارل پوپر – آگاهی كاذب

الكس كالینیكوس ترجمه احمد سیف

جهانی دیگر چگونه ممکن است؟

الكس كالینیكوس– برگردان: ن. جعفرپور

ماركس : پیروزى و اسطوره

الكس كالینیكوس– ترجمه: روزبه آغاجرى

مارکسیسم و انبوه خلق

نوشته آلکس کالینیکوس– ح.ریاحی

در معرفی و نقد آرای آنتونیو نگری و مایکل هارت 

معرفی كتاب: ”نگری درباره نگری“

اثر جدیدی از اندیشه هی آنتونیو نگری

همه ما به خاطر نازیسم مسئولیم  ( گفت وگوی آنتونیو نگری با ژیل‌دلو)

برگردان : رضا نجف زاده

گفت و گو با آنتونیو نگری  – جنبش چپ دراروپا درسها وعبرتها

برگردان: ج. طالعی

گفت وگویی با آنتونیو نگری

ترجمه انوشیروان گنجی پور

چرا به منشور جهانی نوین نیاز داریم

آنتونیو نگری و میكل هارت ترجمه انوشیروان گنجی پور:

به سوی یک تعریف هستی شناسانه از” بسیارگونه”

تونی نگری – برگردان:شیدان وثیق

کار دیونوسوس

مایکل هارت و آنتونیو نگری – برگردان مانی حقیقی

 قدرت سیاسی در هر جائی قادر به شکست است

آنتونیو نگری- برگردان :  احمد بخرد طبع

در آمدی بر نقد اندیشه های تونی نگری

 روزبه کلانتری

امپراطوری   وجود ندارد( نقدی بر نظریات تونی نگری )

 پیترو  دی ناردو –  ترجمه و تلخیص : روزبه کلانتری

امپریالیسم و امپراتوری

 جان بلامی فوستر-ا. طالقانی

مارکسیسم و انبوه خلق

نوشته آلکس کالینیکوس – ح.ریاحی

فرسایش نظام سرمایه داری

مصاحبه با سمیر امین و میگائبل هاردت

 آنتونیو نگری در چشم انداز تاریخی

الکس کالینکوس ترجمه رامین جوان

    مارکسیسم و حقوق بشر                 

آیا یک مارکسیست می تواند به حقوق بشر باور داشته باشد؟

استیون لوکس

مارکسیسم و حقوق

 دورسیلا کورنل- ح.ریاحی

مارکس و حقوق بشر

جی. جی. برنکرت

آیا یک مارکسیست موظف است  به نظرات مارکس در باره حقوق باور داشته باشد ؟

اّمی مارتو لومو

بنیادهای فلسفی حقوق بشر

میهائیلو مارکوویچ

دستیابی به حقوق بشر در سوسیالیسم

کوستا چاوشکی

نقد مارکسیستی حق در فلسفه ارنست بلوخ

لی‌بومیرتاریج

امور سیاسی همگانی و خواست های جهانی

دیوید هاروی

مارکس و آزادی‌های فردی

 ال. دی. ایستن

حزب از نظر لنین   

اسطوره‌ی “مفهوم حزب ” لنینی: یا با چه باید کرد چه کردند؟

هال دریپر – فرهاد سیدلو

شکل‌گیری ایده لنینی حزب

آنتوان آرتوس – اقتباس: فرشته ستار

خود سازماندهى طبقاتى وحزب پیشاهنگ

ارنست مندل – ح. ریاحی

انقلاب 1905  و سازمان بلشویکی

مارسل لیبمن برگردان: قباد

لنین، روزا لوگزامبورگ، تروتسکی و مساله حزب

نورمن گراس – طاهر مصدق

لنینیسم در قرن بیست و یکم 

جان ریز  برگردان صادق تهرانی

       آنتی لنینیسم کافی نیست

سیریل اسمیت  برگران صادق تهرانی

هری مکداف

وفاددار به سوسیالیسم تا دم مرگ

درباره هرى مگداف مرگ منتقدبرجسته سرمیه دارى


جان بلامى فاست

به‌یاد هری مگداف

فِرد مگداف

  درگذشت هری مگداف

    ناصر مهاجر

 گسترش امپریالیستی: تصادف یا تعمد   

هری مگداف   برگردان: هوشنگ مقتد

چهره جدید سرمایه داری : کندی رشداقتصادی، مازاد سرمایه و کوهی از وام                                                                                               

 مرتضی محیط 

شبکه امپراتورانه ایالات متحد و “جنگ علیه تروریسم” پایگاه‌های نظامی و امپراتور

  جان بلامی فوستر، هری ماگداف و ربر. و. مک چسنی    برگردان: ب. کیوان

سرمایه‌داری در نقشِ اقتصادی جهانی

مصاحبه‌ی هوک گوتمان  با  هری مگداف

اقتصاد آمریکا: بازگشت رکود

کارگران یک بار مصرف:ارتش بیکاران در دوران حاضر

فرد و هری مگداف   برگردان: م. کیان

نقطه  اوج نزدیک می شود

 پل سوئیزی   هری مگداف

یا درس‌هیی بری آموختن وجود دارد؟

هری مگداف  مترجم: م. خراسانی

گفتگو با پُل سوییزی و هری مگداف

برگردان: ناصر مهاجر

رهیافتی به سوی سوسیالیسم

نوشته: هری مگداف، فرد مگدافبرگردان: مرتضی محیط

یادداشتی بر مانیفست 

برگردان ب. پاکزاد

به مناسبت تولد پل سوئیزی

به مناسبت درگذشت پل سوئیزی

مبارزه طبقاتی

برنامه ارفورت

 کارل کائوتسکی – ح .ریاحی

مقدمه    رابرت تاکر

فصل نخست : نابودى تولیدخرد

فصل دوم :  پرولتاریا

فصل سوم  :  طبقه سرمیه دار

فصل چهارم : ثروت اشتراكى ینده

فصل پنجم – مبارزه طبقاتى

بحران ، درجه صفر  نقدی بر کتاب مبارزه طبقاتی کارل کائوتسکی

ارنستو لاكلائو – شانتال موفه
ترجمه: جواد گنجى

در دفاع از انقلاب اکتبر

ارنست مندل برگردان رامین جوان

اكتبر :1917 كودتا یا انقلاب اجتماعى؟

مسائل اساسى انقلاب در سطح بین‌المللى

مسائل اساسى انقلاب در عرصه ملى

مسیل اساسى انقلاب از نظرسیاسى

مسیر بلشویک ها – یک تحلیل انتقادی

درک تشکیلاتی لنین

مسائل بنیادین انقلاب از دیدگاه استراتژیک

پایان سخن

برگی از جنبش‌ كارگری كمونیستی ایران

خاطرات

آلبرت سهرابیان

چگونگی ورود به دنیای سیاست

نگاهی كوتاه به زندگی سیاسی سید باقر امامی

یادبودهای برگزاری جشن روز اول ماه مه

تاسیس‌ هسته كمونیستی ایران‌ – یكا

تاسیس‌ “ساكا” و فعالیت‌های آن

خاطرات زندان سالهای پنجاه

نگاهی كوتاه به تاریخ‌نگاری كروژوك‌ها، یكا و ساكا

مارکس و انگلس  و مساله دمکراسی

 نوشته :  د. دوتن   ترجمه : ح . ریاحی

 

مارکس وانگلس و دمکراسی بخش اول

حق رای همگانی ودمکراسی انقلابی  بخش دوم

 مارکس ، انگلس و حزب بخش سو

اتحادیه، دموکراسی، دیکتاتوری

(فرانس نویمان- ح.ریاحی)

پیش‏ گفتار، فصل اول و دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

یادداشت‌هاى زندان

جنبش‏ سندیكیى اسپانیا

كاماچو مترجم : هدیت مهربان

یادداشت‌هاى زندان1

یادداشت‌هاى زندان2

یادداشت‌هاى زندان3

معرفی آرای آنتونیو گرامشی

  مختصرى  درباره زندگى گرامشى

ترجمه: توحید علیزادهامیر احمدى آریان

گرامشی و انقلاب ایتالیا

ل.  کولتی

جامعه مدنی از نظر گرامشی

سابینه كبیر برگردان:الف.ب

عناصر سیاست در آثار گرامشی

ماریو سپینل

گرامشی، فمینیسم، فوکو

نویسنده: رناته هالوب ترجمه: م. حکیمی

بحران فرهنگ و فرهنگ بحرانی

کارلو تولیوآلتان ترجمه ح. افشار

روزگار آهن و آتش

گرگوری الیوت ترجمه: م. حکیمی

رنسانس معجزه‌آسای آنتونیو گرامشی

روبرت بوش

مفهوم طبیعت نزد گرامشی

بندیتو فونتانا برگردان: حسن همیونفر

آنتونیو گرامشی

فریده ثابتی

جمهوری خواهی

نویسنده: موریچیو وی رولی

مقدمه: تفسیر جدیدی بر جمهوری‌خواهی

فصل اول:  داستان از ایتالیا آغاز شد

فصل دوم :  آرمان‌شهر جدید آزادی

فصل سوم: ارزش آزادی جمهوری‌خواهی

فصل: چهارم: جمهوری‌خواهی، لیبرالیسم و اشتراک‌مداری

فصل پنجم : فضیلت جمهوری‌خواهی

فصل ششم : میهن پرستی جمهوری‌خواهانه

فمینیسم و کار خانگی

کار زن در سرمایه‌داری 

مارگارت کولسون و دیگران

در باره کار خانگی زنان

نوشته‌ای از ” گروه اقتصاد سیاسی زنان ”  مترجم : افشار  آ. یوسنی

اقتصاد سیاسی رهایی زنان

مارگارت بنستون *

باز هم در باره اقتصاد سیاسی رهایی زنان

راونتری مترجم : افشار- آ. یونسی

کار خانگی – پاسخ به منتقدان

والی سکومب برگردان: فرهاد سیدلو

تاریخ،  سیاست و جنبش کارگری (پری اندرسن)

تبار اسلام دودمان‌های حکومت‌های مطلق

  ترجمه ح. ایثار

تفسیر تروتسکی از استالینیسم

ترجمه از خسرو

تاملاتی در باره کودتای اوت

 مترجم: بهمن سیاوشان

قهر و توافق

برگردان: رامون

چه بدیلی برای سرمایه‌داری؟ سرمایه‌داری پس از کمونیسم

ترجمه حبیب ساعی

انترناسیونالیسم: یك خلاصه

برگردان:رامون

حدود و امکانات عمل اتحادیه صنفی

تجدید آرایش جنبش های اجتماعی  جلد اول

برخورد با تفاوت‌ها

 نوشته: مایكل آلبرت برگردان: احمد جواهریان

شورش‌های جدید علیه سیستم

امانوئل والرشتاین برگردان: رامون

فراسوی جامعه مدنی  چپ بعد از پورتوالگره

امیر سدر برگردان: ح- ریاحی

زاپاتیست ها و مفهوم قدرت

 جان هالووی

فوروم اجتماعی جهانی  اشکال نوین مبارازتی ؛ کدام آلترناتیو؟

مصطفی ناصر برگردان : مریم آزاد

بـر مـوج یـورش

 برنارد كاسن ترجمه: احمد جواهریان

تجدید آرایش جنبش های اجتماعی  جلد دوم

بعد از سیاتل: درک سیاست جهانی شدن

  ویلیات تاب  

  برگردان شهره مدائن

جهانی شدن مبارزات اجتماعی

سمیرامین

برگردان : سعید رشیدی

جنبش‌های اجتماعی،  ارتباطات رایانه‌ای و خطر جهانی برای سرمایه‌داری

نوشته: هری کلیور

  برگردان : شهره مدائن

گردهمایی اجتماعی جهان و وظایف ما

جی سن

   مترجم : خ. باقری

شكل‌گیری چپ جدید در آمریكی لاتین

میشل لووی

برگردان: و. كیوان

حزب كارگران برزیل، مبارزه‌ی سازنده از اعماق

ماریا هلنا موریر آلوس

برگردان: بهروز آشتیانی

برزیل و چالش‌هی پیش روی لولا 

نویسنده: ویلیام گریدر و كنت راپوزا

برگردان: چشم‌انداز

پدیده برزیل

نوشته جودا ماچادو

 برگردان و تنظیم: مهرنوش کیان

راه سومی»  هر چه بیش‌تر زیر سئوال

  وعده‌ی وفا نشده با جنبش اجتماعی برزیل

امیر سدر

پل سوئیزی

وفادار به سوسیالیسم تا دم مرگ

پل سوئیزی وفادار به سوسیالیسم تا دم مرگ!

برگردان: ع. میرزایی

مصاحبه با پل سوئیزی

آینده شوروی

مترجم: ب. سیاوشان

اقتصاددان و بنیانگذار “مانتلی ریویو”
كریستوفر فلپس
 برگردان: مرتضی محیط

بحرانی در تئوری مارکس

ترجمه: ت. حق‌شناس

جامعه پس از انقلاب

«جامعه پساانقلابی»

برگردان: ن. زرافشان

نقطه  اوج نزدیک می شود 

 پل سوئیزی    هری مگداف

هزار و نهصد وهشتاد و نه

 انتقال به سوسیالیسم

سوسیالیسم و محیط زیست

ماشین ها و شهرها

ترجمه: آرش جلال منش

مانیفست در عصر ما 

برگردان:ب. پاکزاد

یادداشتی بر جهانی شدن

مترجم: ع. بهار

 

  • در باره دموكراسی نمایندگی و مستقیم

دوران گذار پس از انقلاب ! تیم ولفورت – ترجمه از س. عزیزی

مدل دموکراسی مشارکتی ! ك. مكفرسون – م.پدرام

دموکراسی نمایندگی، دموکراسی هیئت نمایندگی و دموکراسی مستقیم ! تونی آندره آنی – برگردان: ب. کیوان

نمایندگی و دموکراسی مستقیم ! آ.آربلاستر – برگردان:ح. مرتضوی

دموکراسی مشارکتی ! آلن دوبنوا – برگردان:ب. نادرزاد

مشاركت،آزادی ودموكراسی ! دیوید هلد – برگردان ع. مخبر

نقد و بررسی آرای کارل پوپر ! نویسنده: اریك اولین ریت – مترجم: سارا محمود

 

  • بحران مارکسیسم

مقدمه


در مورد « بحران مارکسیسم» ! ل.تروتسكی – ترجمه: ر. نوری


بحران مارکسیسم ! لوئی آلتوسر – برگردان: ت. حق شناس


بحرانی در تئوری مارکس ! پل سوئیزی – ترجمه: ت. حق‌شناس


آیا مارکسیسم دچار بحران است؟ نیکوس پولانتزاس – برگردان» م. تیوا


استراتژی سوسیالیستی ! ا.لاكلائو، ش. موفه – برگردان:ط. پیوند


جنبه های گوناگون یک اوتوپیای انقلابی ! میشل لووی – ترجمه: ف. بقایی

  • مارکسیسم و مسئله دولت

مارکسیسم و مسئله دولت:  مارکس، مارکسیست‌ها و دولت ! پیر بویی

برگردان از ب. کیوان


آموزه‌های مارکس در باره پیدایش دولت مدرن ! موریس باربیه –  ب. کیوان


مساله دولت سرمایه‌داری ! نیکوس پولانزاس – ترجمه : هایده


پاسخ به پولانزاس ! میلی‌باند


مسئله مارکس در نظریه‌ی مارکسی دولت ! کلاید و . بارو – برگردان فرهاد سیدلو


 

  • انقلاب مرحله ای یا مداوم

درباره نویسنده


طرح‌های ماركس و انگلس از انقلاب ! نوشته: میشل لووی – ترجمه: ناصر سعیدی


 

  • مارکسیسم و محیط زیست

مارکس و محیط زیست  ! جان بلامی فاستر – ترجمه محمود متحد

بوم شناسی تخریب ! برگردان: مرتضی محیط – نوشته: جان بلامی فاستر

سوسیالیسم زیست محیطی

(معرفی آرای میشل لووی)


 

  • جهان کافکا و هدایت

کافکا و سوسیالیسم ! میشل لووی – برگردان: ناصر پیشرو


کاریکاتوری از یک تعمیم واقعی ! نوشته آدولفو سانچزواسکوئز – ترجمه پرویز بابایی


(هشتاد سال پس از مرگ فرانتس کافکا نویسنده چک) !صادق هدیت و کافکا-

علی امینی نجفی


منظر ِ “هستی”، در جهان ِ “نیستی” هدایت ! منظر حسین