ماه: ژوئن 2020

دوره‌ی دوم: بحث برنر برای دریافت نسخه‌ی پی دی اف  transition-to-capitalism-part two2 کلیک کنید در نیمه‌ی اول قرن بیستم، اغلب صاحب‌نظران در تحلیل ظهور سرمایه‌داری...