در معرفی و نقد آرای آنتونیو نگری و مایکل هارت

 معرفی كتاب: ”نگری درباره نگری“

اثر جدیدی از اندیشه هی آنتونیو نگری

همه ما به خاطر نازیسم مسئولیم  ( گفت وگوی آنتونیو نگری با ژیل‌دلو)

برگردان : رضا نجف زاده

گفت و گو با آنتونیو نگری  – جنبش چپ دراروپا درسها وعبرتها

برگردان: ج. طالعی

گفت وگویی با آنتونیو نگری

ترجمه انوشیروان گنجی پور

چرا به منشور جهانی نوین نیاز داریم

آنتونیو نگری و میكل هارت ترجمه انوشیروان گنجی پور:

به سوی یک تعریف هستی شناسانه از” بسیارگونه”

تونی نگری – برگردان:شیدان وثیق

 کار دیونوسوس

مایکل هارت و آنتونیو نگری – برگردان مانی حقیقی

 قدرت سیاسی در هر جائی قادر به شکست است

  آنتونیو نگری- برگردان :  احمد بخرد طبع

در آمدی بر نقد اندیشه های تونی نگری

 روزبه کلانتری

امپراطوری ”  وجود ندارد( نقدی بر نظریات تونی نگری )

 پیترو  دی ناردو –  ترجمه و تلخیص : روزبه کلانتری

امپریالیسم و امپراتوری

 جان بلامی فوستر-ا. طالقانی

مارکسیسم و انبوه خلق

نوشته آلکس کالینیکوس – ح.ریاحی

فرسایش نظام سرمایه داری

مصاحبه با سمیر امین و میگائبل هاردت

 آنتونیو نگری در چشم انداز تاریخی

الکس کالینکوس ترجمه رامین جوان