ماه: فوریه 2022

“فردريش فون هايك” فيلسوف و اقتصاددان مشهور اتريشي از برجسته‌ترين نظريه‌پردازان و مدافعان نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي است. او كه در سال 1899 به‌دنيا آمده...