باز هم جامعه مدنى: پاسخى به مقاله “خودساماندهى  اجتماعى، فرهيختگى و جامعه شناسى”

۱-در آخر ژانویه و در آستانه تدارک تجاوز نظامی خطرناک پوتین به اوکراین، عده‌ای از ارشدترین ژنرال‌های بازنشسته روس، در بیانیه‌ای علنی بنام «خطاب به...