بدون دسته بندی

ريشه‌های جنبش مخالفت با جهانی‌سازی نئوليبرال كه در فرانسه به شكل قابل توجهی گسترش يافته، چيست؟ اين جنبش با شكل گرفتن سازمان اتك رابطه تنگاتنگ دارد...
مصطفی ناصر ‏ در فاصله اجلاس اول فوروم در پورتوالگره تا فوروم بمبئی شرایط بین‌المللی و صحنه جهانی دیگر همان صحنه‌ای نیست ‏که قبلا بود. شرایط کاملا جدید و متفاوتی سر...
– مارکوس، فرمانده دوّم جنبش زاپاتیست‌ها در فراخوان خود برای برپایی یک همایش میان قاره‌ای علیه نئولیبرالیسم چنین می نویسد: “باز هم دروغی دیگر به...
 مقدمه این روزها در گردهمایی‌های گوناگون در آمریكا، اروپا، استرالیا، و آمریكای جنوبی با نظرات مشترك بسیاری مواجه می شویم.: ما باید ثابت كنیم “جهانی دیگر ممكن است”....
بيدار تجدید آرايش جنبش‌هاي اجتماعي مايكل آلبرت، امانوئل والرشتاين، جان هالوي، امير سدر، مصطفي ناصر، برنارد كاسن برگردان: ح. رياحي، رامون، مريم آزاد، احمد جواهریان طرح...
چه بدیلی برای سرمایه‌داری؟ سرمایه‌داری پس از کمونیسم ترجمه حبیب ساعی می‌توان گفت که درک متعارف از سوسیالیسم بر چهار مبنای تئوریک استوار بود. این...