جمهوری‌خواهی مدرن اگر بخواهد به هدف خود وفادار بماند و ظرف معنوی و سیاسی عمده‌ای برای دموکراسی‌های قانون سالار باشد، باید موضع خود را در...
بدون انسان، واقعیت جهان چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ دگرگون‌سازی جهان بیرون و قلمرو عمومی به معنای خودتواناسازی است و نیز خویشتن را رشد دادن…...
برگردا«حقیقت این است که برای برآورد شانس موفقیت یک انقلاب سوسیالیستی معیار دیگری وجود ندارد، مگر خود موفقیت” آنتونیو گرامشی (1891-1937) درباره انقلاب اکتبر آن‌چه...