ريشه‌های جنبش مخالفت با جهانی‌سازی نئوليبرال كه در فرانسه به شكل قابل توجهی گسترش يافته، چيست؟ اين جنبش با شكل گرفتن سازمان اتك رابطه تنگاتنگ دارد...
مصطفی ناصر ‏ در فاصله اجلاس اول فوروم در پورتوالگره تا فوروم بمبئی شرایط بین‌المللی و صحنه جهانی دیگر همان صحنه‌ای نیست ‏که قبلا بود. شرایط کاملا جدید و متفاوتی سر...
– مارکوس، فرمانده دوّم جنبش زاپاتیست‌ها در فراخوان خود برای برپایی یک همایش میان قاره‌ای علیه نئولیبرالیسم چنین می نویسد: “باز هم دروغی دیگر به...
 مقدمه این روزها در گردهمایی‌های گوناگون در آمریكا، اروپا، استرالیا، و آمریكای جنوبی با نظرات مشترك بسیاری مواجه می شویم.: ما باید ثابت كنیم “جهانی دیگر ممكن است”....
بيدار تجدید آرايش جنبش‌هاي اجتماعي مايكل آلبرت، امانوئل والرشتاين، جان هالوي، امير سدر، مصطفي ناصر، برنارد كاسن برگردان: ح. رياحي، رامون، مريم آزاد، احمد جواهریان طرح...