بدون دسته بندی

ما امروز در دل بحران مالی ژرفی زندگی می­کنیم که صندوق بین­المللی پول آن­را بزرگ­ترین بحران مالی آمریکا پس از بحران بزرگ ١۹٢۹ می­نامد- روی­دادی که در...
“بحران­ها از پیشینه­ی[معینی] برخوردار اند، پیشینه­ای هرمی. ماه اوت که سرآغاز روشن شدن قضایا بود، این بحران را با سقوط “مدیریت بلندمدت سرمایه” در سال 1998 مقایسه می­کردند....
يادداشت مترجم: نوشته­اي كه در پيش داريد مصاحبه نشريه كارگران سوسياليست با كريس هارمن (1942-2009)، نظريه­پرداز ماركسيست فقيد و از اعضاي رهبري حزب كارگران سوسياليست...
ایالات متحده در حادترین بحران مالی بعد از رکود بزرگ گرفتار شده است. این بحران، ثبات و در واقع بقای سرمایه­داری را مورد تردید قرار...